təmizləmək

f.
1. Çirkini, ləkəsini yumaq və ya başqa yolla aparmaq, təmiz etmək; təmizləmə işi aparmaq. Ayaqqabının palçığını təmizləmək. – Quşlar yuvalarında oturub dimdiklərini təmizləyirdilər. N. N.. // Tərkibcə təmiz etmək, başqa şeyin qarışığından azad etmək. Qazı təmizləmək. Otağın havasını təmizləmək. // Çırpmaq, püfləmək və s. yolla üzərindəki tozdan, qardan və s. dən təmiz etmək. . . Marallarım . . moizə kitablarını rəfdən alıb, tozlarını təmizləyib başlayırlar əzbərləməyə. Ə. H.. <Xosrov> əl-qolunu atıb qarı təmizlədi. B. Bayramov. // məc. Korlayan, xarab edən, pozan, yad ünsürlərdən azad etmək, təmiz etmək. Dili ehtiyac olmadan işlədilən yabançı sözlərdən təmizləmək. // məc. Mənəvi cəhətdən təmiz etmək. Əziz balalar! Bizə yemək-içməkdən başqa, ruhumuzu təmizləmək, ağlımıza sığal vermək lazımdır. N. N..
2. Üz hissəsini, qabığını və s. -ni soyub atmaq, kənar etmək. Kartofu təmizləmək. Balığı təmizləmək. Yumurtanı təmizləmək.
3. Bir yerdən artıq, lazımsız, kənar şeyləri götürmək. Stolun üstünü təmizləmək. Otağı artıq şeylərdən təmizləmək. // Üstündəki lüzumsuz, mane olan şeylərdən azad etmək. Yolu təmizlədilər. Bir dəstə soldat Montini qazamatdan məhkəməyə gətirirdi. M. S. O..
4. Bir yeri düşməndən, arzu edilməyən kənar adamlardan azad etmək. Səhər açılanda bizim hissələr cəbhənin bu sahəsini tamamilə düşməndən təmizlədilər. M. İ..
5. Yığışdırmaq, sil-süpür etmək. Otağı təmizləmək. – Hər gün saat beşdə doktorgildən qayıdan Xavər evi təmizlər, xörək hazırlar, çay qoyar(dı). M. İ..
6. məc. dan. Nə varsa hamısını aparmaq, oğurlamaq. Oğrular evi təmizləmişdilər.
7. məc. İçində olan şeyin hamısını yemək, yeyib qurtarmaq. Kasanı təmizləmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • mizləmə — «Mizləmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mizləmək — f. 1. Miz vurmaq, dürtmə vurmaq, dürtmələmək. . . Bir adam da dal tərəfdən məni hey mizləyir ki, tez ol, get qabağa! M. S. O.. 2. Mayenin içərisinə soxmaq, yaş etmək, batırmaq. Qabaqca qələmin tez tez davata mizləyib kağızı bir az yanqılıcı tutur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kömürtəmizləyən — sif. Kömürü təmizləmək üçün işlədilən. Kömürtəmizləyən maşını işə salmaq. // is. Kömürü təmizləmək üçün maşın və s. Kömürtəmizləyəni quraşdırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • toztəmizləyici — is. 1. Küçədə, yolda olan tozu təmizləyən maşın. Toztəmizləyənlə küçəni təmizləmək. // Sif. mənasında. Toztəmizləyən maşın. 2. Bax tozsoran …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • toztəmizləyən — is. 1. Küçədə, yolda olan tozu təmizləyən maşın. Toztəmizləyənlə küçəni təmizləmək. // Sif. mənasında. Toztəmizləyən maşın. 2. Bax tozsoran …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yarımtəmizlənmiş — f. sif. Qismən təmizlənmiş, bir qədər təmizlənmiş, tam təmizlənməmiş, qatışığı qalmış. Yarımtəmizlənmiş düyü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düyütəmizləyən — sif. Çəltiyi təmizləyib düyü halına salan. Düyütəmizləyən zavod. Düyütəmizləyən maşın …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəntəmizləyici — sif. tex. Dəni zibil və xırda daşlardan ayıran. Dəntəmizləyən maşın. // is. Dəntəmizləyən maşın və s. Dəntəmizləyəni təmir etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəntəmizləyən — sif. tex. Dəni zibil və xırda daşlardan ayıran. Dəntəmizləyən maşın. // is. Dəntəmizləyən maşın və s. Dəntəmizləyəni təmir etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • havatəmizləyici — is. Otağın və s. havasını təmizləyən cihaz, qurğu; ventilyator. Havatəmizləyəni quraşdırmaq. // Sif. mənasında. Havatəmizləyən ventilyasiya qurğuları …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.